Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ)

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού είναι  μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, εθελοντική οργάνωση που ασχολείται με τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία και Δικαιώματα (SRHR) στη Κύπρο. Ο Σύνδεσμος ονειρεύεται μια κοινωνία όπου…

Read more